Oreparkens Styrelse  2022

 

Kontaktlista Styrelsen Oreparken

 

Namn: Bengt Svärd

Adress: Nyponstigen 56, 645 43 Strängnäs

Telefon/mobil:  070-6245890 eller Lola 070-5119016

E-post: bulan.svard@gmail.com

Uppdrag i styrelsen: Ordförande

 

Namn: Britt-Marie Essell

Adress: Dalbyn Furudalsvägen 611, 795 97 Furudal

Telefon/mobil: 073-0487408

E-post: essell.b@telia.com

Uppdrag i styrelsen: Sekreterare

 

Namn: Tommy Stens

Adress: Järnvägsgatan 40, 795 97 Furudal

Telefon/mobil: 070-6899547

E-post: stenstommy@gmail.com

Uppdrag i styrelsen: Ledamot

 

Namn: Tore Hansers

Adress: Kottvägen 14, 795 97 Furudal

Telefon/mobil: 0258-10765, 070-5683395

Uppdrag i styrelsen: Ledamot

 

Namn: Lars-Olov Hansson

Adress: Furudal Yxmedsvägen 29 790 70 Furudal

Telefon/mobil: 070-6774489

E-post: info@dalfors.se

Uppdrag i styrelsen: Vice ordförande

 

Namn: Maj-Britt Berg

Adress: Övre Bornvägen 70, 794 32 Orsa

Telefon/mobil: 076-3693878

E-post

Uppdrag i styrelsen: Ledamot 

 

Namn: Vera Kratz

Adress: Arvet Furudalsvägen 740, 795 97 Furudal

Telefon/mobil: 073-8045069

E-post:

Uppdrag i styrelsen: Ledamot

 

Namn: Mats Olsson

Adress: Näset Backåkersvägen 3, 797 95 Furudal

Telefon/mobil: 070-6664690

Epost: mats@voxlean.se

Uppdrag i styrelsen: Ledamot/kassör

 

Namn: Pernilla Hansson

Adress: Furudal Yxsmedsvägen 29, 790 70 Furudal

Telefon/mobil: 070-2675780

Epost:

Uppdrag i styrelsen: Ledamot