Hänt och händer i parken

 

Efter att i våras fått avslag från olika ansökningar om pengar till att stänga av och göra iordning stora parkeringen, beslutade styrelsen att stänga av parkeringen helt tills vidare. Om vi inte stänger av den blir det lastbils parkering, med påföljande städning 1-2 gånger i veckan, samt racerbana för bygdens motordrivna ungdom.

På försommaren kontaktas vi av Dalaenergi som har påbörjat utbyggnaden av fibernätet i Arvet och Dalbyn. För dessa arbeten behövdes en uppställningsyta för maskiner och material. Vår grusplan var som klippt och skuren för ändamålet, så Dalaenergi har hyrt av oss sedan försommaren fram till mitten av september.

I somras påbörjades även asfaltsarbeten från Kärvsåsen till Furudal med PEAB som entreprenör. Även dom var i behov av uppställningsytor, så PEAB har hyrt av oss fram till mitten av oktober.

Detta innebar ett behövligt tillskott till parkens kassa och fick även effekten att parkeringsytan för lastbilarna minskade pga. upplagen av material och parkerade maskiner. Det i sin tur medförde att lastbilarna parkerades längs med vårt staket utmed 301:an istället.

Vi har därför beställt fyra stycken betonghästar, målade som Orehästen, (lika de som står utanför gamla kommunalhuset) att placera utefter staketet. Leverans i början på november. Vi kommer även att stänga av stora parkeringen med staket under hösten. Både stora parkeringen och utsidan av staketet är nygrusade och hyvlade.

Vi har även fått igång belysningen utmed 301:an. Där sitter nu led lampor i gamla kvicksilver-armaturerna. Lamporna styrs av skymningsrelä och skall lysa från skymning till kl 01 och från kl 05 till gryningen. En tillfällig lösning då planen är att byta ut både stolparna och armaturerna, när ekonomin så tillåter.